Aan welke waarde moet het maximale vochtgehalte van een cementgebonden dekvloer beantwoorden alvorens men mag overgaan tot de plaatsing van een parket?

Vakgebied

Terug naar : faq

Het met een carbidefles gemeten massavochtgehalte van een cementgebonden, onverwarmde dekvloer mag maximaal 2,5 % bedragen alvorens men kan overgaan tot de plaatsing van een parket. Verder dient men iedere latere bevochtiging vanaf de onderzijde te voorkomen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 272: Houten vloerbedekkingen: plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren. Deel 2: uitvoering (vervangt de TV 218).

    Deze TV beschrijft de uitvoering van houten vloerbedekkingen en de afwerkingsbehandelingen.

    Bekijk § 2.2.3.