Mag men de technische koker van een eengezinswoning isoleren met ingeblazen rotswolvlokken?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja, als er in de koker geen afvoerkanalen voor verbrandingsproducten van een stookketel met natuurlijke trek van het type B11* aanwezig zijn. 

Bovendien moet de fabrikant van de rotswol toestemming geven om de rotswol te gebruiken voor dergelijke doeleinden. 

Daarnaast moeten de aanbevelingen inzake brandveiligheid uit de norm NBN/DTD B 61-002 nageleefd worden. 

Eengezinswoningen zijn niet onderhevig aan de voorschriften van het koninklijk besluit dat de basisnormen voor de brandpreventie vastlegt. 

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie