Kunnen schommelingen in het binnenklimaat aanleiding geven tot de vervorming van het houten binnenschrijnwerk?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Hout heeft immers de eigenschap dat het zich in evenwicht wil stellen met de heersende relatieve omgevingsluchtvochtigheid. 

Wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoog is, dan stijgt het houtvochtgehalte. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid vermindert, dan daalt het houtvochtgehalte. 

Een wisselend houtvochtgehalte gaat gepaard met dimensionale schommelingen. Bij een stijging van het houtvochtgehalte zal het hout ertoe geneigd zijn om te zwellen, terwijl een daling van het houtvochtgehalte een krimpbeweging met zich mee zal brengen, waarbij er (kleine) scheuren kunnen ontstaan. 

Een sterk wisselende relatieve luchtvochtigheid veroorzaakt spanningen in de verbindingen en aansluitingen van het binnenschrijnwerk. Dit kan resulteren in het kromtrekken van het hout of in het ontstaan van openingen tussen de verschillende houtelementen. 

Men dient het binnenklimaat zo constant mogelijk te houden en de relatieve vochtigheid te begrenzen tussen 30 en 60 % (idealiter tussen 40 en 55 %).