Bestaan er voor ventilatiesystemen aanbevelingen met betrekking tot de minimumafstand tussen een luchttoevoer- en een luchtafvoeropening?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. De TV 258 formuleert enkele eenvoudige aanbevelingen om een recirculatie van de vervuilde lucht naar het ventilatiesysteem te vermijden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

    De TV 258 is een leidraad voor de uitvoering en het ontwerp van basisventilatiesystemen voor woongebouwen. Er werd eveneens een rekentool ontwikkeld.

    Bekijk ยง 3.4.