Bestaat er een vergelijkende tabel van de Belgische en de Europese brandreactieklassen? Mag men de Belgische brandreactieklassen nog gebruiken?

Thema

Terug naar : faq

Neen. Er bestaat geen overeenkomst tussen de Belgische en de Europese brandreactieklassen (andere proefmethode, criteria en classificaties).

Sinds 1 december 2016 mogen de Belgische brandreactieklassen volgens de brandregelgeving die geldt voor nieuwe gebouwen, niet meer gebruikt worden. Enkel de Europese brandreactieklassen mogen dus nog gebruikt worden om aan de eisen uit de regelgeving te beantwoorden (zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2019/01.01: Brandpreventie: welke regels en normen gelden er in België?

    In België zijn verschillende bestuursniveaus bevoegd om brandveiligheidsreglementeringen uit te vaardigen. Ook in de normen, de STS en de TV's zijn er hieromtrent tal van aanbevelingen opgenomen. Dit artikel vat de belangrijkste richtlijnen samen.

  • Buildwise-Dossiers 2019/01.02: Brandpreventie: wat je absoluut moet weten.

    Brandpreventie heeft tot doel om te vermijden dat er brand uitbreekt en om, indien dit toch zou gebeuren, de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Hoe? Door de verspreiding van de brand af te remmen en zo de evacuatie van de gebruikers en de interventie van de hulpdiensten toe te laten.