Betalen mijn klanten tijdig? En betaal ik mijn leveranciers op tijd?

Thema

Terug naar : faq

Elke onderneming heeft een eigen exploitatiecyclus. Deze begint bij de aankoop van handelsgoederen of grondstoffen en eindigt bij het innen van de uitgaande factuur. De cyclus wordt beïnvloed door de voorraadtermijn (inclusief de verwerkingstermijn van de grondstoffen bij productieondernemingen) en het aantal dagen klantenkrediet. Hoe langer de goederen op voorraad liggen en de klanten wachten met betalen, hoe langer de onderneming moet voorfinancieren. Het is belangrijk om deze cyclus nauwgezet op te volgen zodat ook de betalingstermijn bij de leveranciers gerespecteerd kan worden.