Wat verstaat men onder ‘uiteindelijke toepassingsvoorwaarden’ wanneer men spreekt over de brandreactie van een bouwelement?

Thema

Terug naar : faq

De brandreactie van bouwproducten moet normaal beoordeeld worden op basis van een proef die uitgevoerd wordt in de uiteindelijke toepassingsvoorwaarden.  

In de praktijk betekent dit dat men niet alleen de afwerking of de bekleding van de wand moet beproeven, maar men dient ook rekening te houden met de onderliggende lagen en met de uitvoerings- of bevestigingsmethoden van de bekleding. 

Om de brandreactie van een houten bebording te beproeven, dient met dus rekening te houden met alle parameters van het systeem:  

  • de bekleding (densiteit, doorsnede, houtsoort ...) 
  • de geventileerde luchtspouw 
  • de plaatsingswijze (opengewerkt of niet, horizontaal of verticaal, latten en tegenlatten ...) 
  • de materialen die zich achter de luchtspouw bevinden. 

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie