COMMUNICATIE: Hoe verloopt de communicatie tijdens het bouwproces?

Thema

Terug naar : faq

De communicatie verloopt via een centrale dataomgeving. Dit is een gemeenschappelijk online platform waarop de verschillende partners bestanden kunnen plaatsen, opvragen en projectinformatie kunnen delen.

In het Belgische BIM-referentieprotocol wordt dit de Common Data Environment (CDE) genoemd. Het platform kan verschillende systemen omvatten: een documentatiesysteem (Document Management System), een modellensysteem (Model Management System), een wijzigingssysteem (Configuration Management System), een probleemoplossend systeem (Issue Management System), een onderhoudssysteem (Asset Management System).

De beheerder van de CDE zal de partners voorzien van de nodige accounts met bijhorende toegangsrechten.

Elke inhoudelijke uitwisseling over het project gebeurt via het gemeenschappelijke platform.

COMMUNICATIE= VIA EEN GEMEENSCHAPPELIJK PLATFORM (CDE)

TO DO: EEN GOED BEHEER VAN DE TOEGANG TOT HET PLATFORM