CONFLICTENREGELING: Wat als afspraken niet worden nageleefd? Welke methode om conflicten te regelen?

Thema

Terug naar : faq

Wie deelneemt aan een BIM-proces van een project engageert zich om de nodige discipline aan de dag te leggen om de afspraken na te leven. Bij schending van de afspraken zijn gerechtelijke procedures niet de meest aangewezen methode om uit het conflict te geraken.

Het regelen van conflicten op een minnelijke wijze verdient steeds de voorkeur. Vertrouwen is essentieel om de efficiëntie van het BIM-proces te waarborgen. Indien de betrokkenen er samen niet uit geraken, zijn er diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting die soelaas kunnen bieden. Men zou kunnen denken aan bemiddeling, het escaleren van de discussie naar een hoger niveau, …

BIM is niet alleen samen een project verwezenlijken, maar ook samen uit de problemen geraken.

CONFLICTEN REGELEN = SAMEN VOOR DE OPLOSSING ZORGEN

TO DO: STRIKTE DISCIPLINE BIJ WERKEN IN BIM