De brandweerdiensten eisen een klasse 'B roof(t1)' voor de bedekking van een plat dak. Wat houdt deze klasse in en hoe voldoet men eraan?

Vakgebied

Terug naar : faq

De klasse Broof(t1) geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (NBN ENĀ 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden op het dak voorkomen door te vermijden dat het doorboord zou worden of dat de brand zich aan het dakoppervlak zou kunnen verspreiden.

Sinds 1 december 2012 eist men de klasse Broof(t1) voor dakbedekkingen van gebouwen die onderworpen zijn aan het Koninklijk Besluit 'Basisnormen inzake brandpreventie' (elke nieuwbouw met uitzondering van eengezinswoningen). Deze klasse wordt toegekend na een proef (volgens de norm NBN CEN TS 1187) en geldt niet alleen voor het membraan, maar voor het volledige dak (membraan, isolatie, ondergrond, bevestigingĀ ...).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • Buildwise-Dossiers 2014/04.06: Brandgedrag van platte daken.

  We geven in dit artikel een antwoord op een aantal vragen over het brandgedrag van platte daken. We steunen hiervoor op de Europese normalisatie en het Koninklijk Besluit 'Basisnormen'.

 • Buildwise-Dossiers 2017/02.06: Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken.

  Dit artikel gaat dieper in op de geldende eisen inzake het brandgedrag van dakbedekkingen en meer in het bijzonder van op daken geplaatste houten terrassen bij een externe brand.

 • Buildwise-Dossiers 2019/04.03: Brandgedrag van platte daken: ATG's om uit de impasse te geraken.

  De technische goedkeuringen (ATG's) voor dichtingsmembranen werden recentelijk aangepast. Het strekt daarom tot aanbeveling om zich hiernaar te voegen voor wat het brandgedrag van daken betreft.

 • Buildwise-video's 62: Brandgedrag van platte daken, aanpak in de ATG's en voorbeelden.

  Deze webinar vormt een aanvulling op de animatie van het TC Dichtingswerken die de brandeisen voor platte daken toelicht. Na een herhaling van deze eisen verduidelijken we met voorbeelden hoe men in de ATG's van de dakafdichtingen kan nagaan of een dakopbouw tot de klasse Broof(t1) behoort.