De zaakvoerder (enige) is overleden.

Bijdrage & abonnementen

Terug naar : faq

Innige deelneming met het overlijden.

Mogen wij hierbij vriendelijk verzoeken ons een kopij te versturen van de overlijdensakte van de overledene én vermelding van het btw-nummer.