In het lastenboek wordt een vloeistofdichtheidsklasse 3 conform de norm NBN EN 1992-3 gevraagd voor een betonnen kelder. Is deze klasse haalbaar met klassiek gewapend beton zonder bijkomende maatregelen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. 

De vloeistofdichtheidsklasse 3 is de strengste klasse uit de norm NBN EN 1992-3. Bij deze klasse zijn helemaal geen lekken toegestaan. 

Ze is enkel haalbaar door het gebruik van voorgespannen beton en/of specifieke voorzieningen zoals een soepele bekuiping. Wanneer het lastenboek een vloeistofdichtheidsklasse 3 voorschrijft, dan moeten deze bijkomende maatregelen bijgevolg reeds in het ontwerp voorzien zijn. 

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie