Zijn er naast de verplichte plaatsing van rookmelders nog andere brandveiligheidsvoorschriften van kracht voor eengezinswoningen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Eengezinswoningen vallen buiten het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit Basisnormen. De voorschriften die men in dit KB kan terugvinden, zijn er dan ook niet op van toepassing. 

Wanneer het gaat om rijwoningen of driegevelwoningen, dan moet echter wel de Suggestie van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing ‘CS/1352/10/04 nageleefd worden. Hierin wordt gesteld dat elke deelwand van de gemene muur een brandweerstand (R)EI 60 moet vertonen in het geval van een brand in de naburige woning. 

Bij een traditionele massiefbouw wordt vrijwel steeds automatisch aan deze eis voldaan. Dit is echter niet zo bij houten deelwanden (bv. Houtskelet- of CLT-wanden). In het geval van houtbouw zal men dan ook de nodige maatregelen moeten treffen om aan de brandweerstandeis te kunnen beantwoorden. In het Buildwise-artikel 2013/01.05 wordt een mogelijke opvatting voor houtskeletbouw voorgesteld. 

Meer info