Hoe bepaalt men de diameter van een collector die het afvalwater van een gebouw afvoert?

Vakgebied

Terug naar : faq

Tabel 8 van TV 265 laat toe om de rekendiameter van een collector te bepalen in functie van de helling van de buis en van het af te voeren debiet (piekdebiet). Tabel 1 van deze TV legt op zijn beurt een verband tussen deze rekendiameter en de nominale diameter (DN) van de collector naargelang van het buismateriaal (PVC, PE, gres …).

Merk op dat het piekdebiet bepaald wordt door het aantal en het type sanitaire toestellen die stroomopwaarts van de collector aangesloten zijn en door een gelijktijdigheidscoëfficiënt (die rekening houdt met het feit dat alle toestellen niet gelijktijdig water zullen lozen).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 5.10, § 5.2 en § 5.4.