Hoe de hoogte van een gebouw berekenen volgens het koninklijk besluit van 7 juli 1994 inzake brandpreventie?

Thema

Terug naar : faq

De conventionele hoogte van een gebouw verwijst niet naar de hoogte van de nok van het dak.  

Ze heeft eerder betrekking op de afstand tussen het peil van de wegen die toegankelijk zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten en het vloerpeil van de hoogste bouwlaag waar de brandweer een interventie moet kunnen uitvoeren. 

Dit resulteert in de volgende hoogten: minder dan 10 m voor lage gebouwen, tussen 10 en 25 m voor middelhoge gebouwen en meer dan 25 m voor hoge gebouwen 

De website van de FOD Binnenlandse Zaken verduidelijkt de berekening van de conventionele hoogte aan de hand van meerdere voorbeelden: Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Conventionele hoogte van gebouwen | Civiele Veiligheid 

 

Gerelateerde onderwerpen