Hoe dient men vloerverwarmingsleidingen uit te voeren om de contactgeluidsisolatie tussen aangrenzende woongelegenheden niet negatief te beïnvloeden?

Thema

Terug naar : faq

Vanuit een akoestisch oogpunt geniet het de voorkeur om vloerverwarmingsleidingen zodanig te plaatsen dat de onderliggende elastische tussenlaag niet geperforeerd wordt. 

Samen met de randstroken koppelt deze tussenlaag de dekvloer volledig los van de vaste elementen van het gebouw. Het principe van de zwevende dekvloer vormt een optimale methode om een goede contactgeluidsisolatie te realiseren. 

Men kan hiertoe best gebruikmaken van geprofileerde isolatieplaten, noppenfolies of gegalvaniseerde netten die bovenop de tussenlaag aangebracht worden. 

Bij toepassing van prikbeugels wordt de elastische tussenlaag geperforeerd, waardoor de efficiëntie ervan zou kunnen dalen. Hoewel een beperkt aantal richtinggevende laboratoriumproeven vooralsnog doen uitschijnen dat de nadelige invloed hiervan eerder beperkt is, achten we het gebruik van prikbeugels vanuit een akoestisch oogpunt risicovol en daarom minder aangewezen dan de eerder aangehaalde uitvoeringswijzen. 

 

 

Meer info