Hoe een goede bouwplaatsopvolging en nacalculatie verzekeren?

Thema

Terug naar : faq

Nacalculeren is het toetsen van de voorgecalculeerde kosten (bij de offertefase) aan de werkelijke kosten. Dit dient te gebeuren tijdens de uitvoering om tijdig te kunnen bijsturen. Een goede nacalculatie moet enerzijds een beeld geven van eventuele afwijkingen (prijs, hoeveelheid, rendement …) en anderzijds van de impact ervan op de kostprijs en de winst. Om de nacalculatie in goede banen te leiden, dient een bouwplaats goed opgevolgd te worden en zijn zorgvuldige registraties op de bouwplaats (uren, materialen, machines, onderaannemers …) cruciaal.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 34: De beheersing van de kosten : van de berekening van de kostprijs tot de verkoopprijs.

    Deze Infofiche benadrukt het belang van de bepaling van de verschillende kosten die gepaard gaan met de uitvoering van een bouwproject.