Hoe kan ik de omzet opvolgen binnen mijn onderneming?

Thema

Terug naar : faq

Eenvoudig gezegd is de omzet gelijk aan de som van alle uitgaande facturen. De omzet moet alle kosten kunnen dekken en voorzien in een winstgedeelte. Het opvolgen van de omzet betekent dus dat zowel de directe kosten als de indirecte kosten en de winst nauwgezet gecontroleerd en afgetoetst moeten worden aan de begrote budgetten.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 34: De beheersing van de kosten : van de berekening van de kostprijs tot de verkoopprijs.

    Deze Infofiche benadrukt het belang van de bepaling van de verschillende kosten die gepaard gaan met de uitvoering van een bouwproject.