Hoe kan men de verwarmingswijze kiezen die het best aangepast is aan een gebouw?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ieder gebouw vormt een bijzonder geval op zich. De keuze van de verwarmingswijze is dan ook afhankelijk van verschillende parameters, zoals de energieprestaties van het gebouw, het gebouwtype en de bezettingsgraad, het gewenste comfortniveau, de eventuele combinatie met de productie van sanitair warm water, het rendement van de toestellen (verwarmingsketel, warmtepomp, zonnepanelen …) en de praktische installatiemogelijkheden van de onderdelen van het verwarmingssysteem. Bovendien kunnen ook economische overwegingen een rol spelen, zoals de evolutie van de brandstofprijzen, de toekenning van eventuele premies en de onderhoudskosten. Door de vele parameters waarmee rekening gehouden moet worden, kan er een complexe studie uitgevoerd worden, waarvoor mogelijk de steun nodig is van een studiebureau gespecialiseerd in speciale technieken.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 235: Condensatieketels.

    De TV 235 groepeert alle nuttige informatie voor bouwprofessionelen die condensatieketels willen installeren in nieuwbouw- of renovatieprojecten.

    Bekijk § 10.
  • Buildwise-rapport 14: Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (vervangt Rapport 1) (+ correcties van december 2014).

    Dit Rapport handelt over het ontwerp en de dimensionering van centraleverwarmingsinstallaties met warm water die aangesloten zijn op een warmtegenerator die werkt op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen.

    Bekijk § 3.