Hoe kan men het risico op corrosie in sanitaire installaties met verzinkt stalen buizen beperken?

Vakgebied

Terug naar : faq

Preventieve maatregelen om het risico op corrosie in een sanitaire installatie te verlagen, zijn onder andere:

  • geen koperen onderdelen stroomopwaarts plaatsen van verzinkt staal
  • opteren voor buizen met een verzinking die voldoet aan de kwaliteitsklasse A1 volgens de norm NBN EN 10240
  • letten op de kwaliteit van het messing van de leidingelementen (meters, kranen …)
  • vermijden van afzettingen in de leidingen (door de plaatsing van een filter aan de teller)
  • letten op de hardheid van het water (minimaal 5 °F volgens de norm NBN EN 12502-3) en op een regelmatige waterverversing vanaf de eerste vulling van de installatie
  • het ledigen van de leidingen tot een minimum herleiden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 145: Aanbevelingen voor het gebruik van verzinkt stalen buizen voor de distributie van sanitair warm en koud water.

   Welk gedrag vertoont verzinkt staal in gebruik? Welke factoren moeten in beschouwing genomen worden? Deze TV bevat ook een aantal aanbevelingen voor het gebruik van verzinkt stalen buizen.

  • Buildwise-Dossiers 2007/02.08: Corrosie in sanitaire leidingen van gegalvaniseerd staal.

   Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste corrosiefactoren en hun meest voorkomende verschijningsvormen in sanitaire installaties uit gegalvaniseerd staal, evenals van de maatregelen die getroffen kunnen worden om deze problemen te voorkomen en te verhelpen.

  • Buildwise-Dossiers 2014/04.09: Messing medeverantwoordelijk voor de corrosie van verzinkt stalen leidingen.

   Het is al langer bekend dat koperen buizen die zich stroomopwaarts van verzinkt stalen buizen bevinden in een sanitaire installatie, de corrosie van deze laatste kunnen bespoedigen. Nu blijkt dit ook het geval te zijn voor messing leidingonderdelen.