Hoe kan men inwendige condensatie in hellende daken vermijden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Om inwendige condensatie in hellende daken te vermijden, moet men in eerste instantie de luchtdichtheid van de dakopbouw waarborgen en een zo dampopen mogelijk onderdak voorzien. Dit impliceert dat men onder de thermische isolatie een luchtscherm dient aan te brengen. De prestaties van dit luchtscherm zijn afhankelijk van de dampopenheid van het onderdak. De beoordeling van de dampdichtheid van het luchtscherm gebeurt pas wanneer de luchtdichtheid gewaarborgd is.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 12: Condensatie in thermisch geïsoleerde hellende daken.

    Dit artikel gaat over de oorsprong van condensatie die zich kan voordoen aan de binnenzijde van het onderdak en stelt oplossingen voor om dit soort verschijnselen te vermijden of op te lossen.

  • TV 251: Thermische isolatie van hellende daken.

    Na de basisprincipes voor de thermische isolatie van hellende daken beschrijft dit document de uitvoering en het ontwerp van de dakisolatiesystemen.

    Bekijk § 3.2 en § 3.5.