Hoe kan men legionellaontwikkeling in een sanitaire installatie voorkomen?

Vakgebied

Terug naar : faq

De ontwikkeling van de legionellabacterie -die van nature aanwezig is in drinkwater, maar dan wel in extreem lage concentraties- hangt af van verschillende factoren, waarvan de temperatuur de belangrijkste is (tussen 20 en 50 °C treedt er een gestage kiemgroei op, met een piek tussen 35 en 40 °C). Waterstagnatie en de aanwezigheid van welbepaalde afzettingen aan de binnenzijde van de buizen stimuleren eveneens de groei van deze bacterie. Om het risico op legionellaontwikkeling te beperken, moeten het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van de sanitaire installatie (warm en koud water) ervoor zorgen dat er geen waterstagnatie met de bovenvermelde kritische temperaturen kan optreden. Hiertoe moet men bepaalde aanbevelingen opvolgen, zoals het vermijden van doodlopende vertakkingen en het regelmatig gebruiken van water ter hoogte van alle tappunten.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 38: Legionella : twintig risicopunten in sanitaire installaties.

    Deze Infofiche is opgebouwd uit een reeks van twintig fiches waarin de belangrijkste risicopunten worden weergeven voor legionellaontwikkeling in installaties voor sanitair warm en koud water.

  • Buildwise-Dossiers 2017/02.12: Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties.

    Dit artikel brengt een aantal te weinig gekende aandachtspunten in herinnering in verband met legionellaontwikkeling in waterinstallaties.