Hoe kan terugstuwing van water afkomstig van de openbare riolering naar de huisriolering voorkomen worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Bij gevaar voor terugstuwing in de openbare riolering (bv. bij vollopen), moet men steeds trachten om de huisriolering boven het terugstroomniveau van de openbare riolering aan te leggen.

Indien dit niet mogelijk is, worden de afvoerleidingen best op een pompinstallatie aangesloten die voorzien is van een lus waarvan het hoogste punt zich 1 m boven het terugstroomniveau van de riolering bevindt (d.w.z. gewoonlijk op 1,1 à 1,2 m boven het straatniveau).

Een andere oplossing, die echter niet dezelfde veiligheid biedt, bestaat erin een keerklep op te nemen in de huisriolering. Het is dan aanbevolen om keerkleppen van het 'type 3' (of van het 'type 2' indien het om grijs afvalwater gaat) te plaatsen (cf. NBN EN 13564).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2017/03.11: Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering.

    Dit artikel geeft enkele aanbevelingen om de gebouwen te beschermen tegen terugstuwing vanuit de riolering.

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 4.1.1.10.