Hoe kunnen de brandreactie van een product en de brandweerstand van een bouwelement bepaald worden?

Thema

Terug naar : faq

De brandreactie wordt bepaald aan de hand van een laboratoriumproef, die een product verbindt met een brandreactieklasse (A1, A2, B, C, D, E of F volgens de Europese normen).

De brandweerstand van een bouwelement (criteria R, E en/of I) wordt dan weer bepaald met een laboratoriumproef of volgens de berekeningsmethoden uit de Eurocodes.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2019/01.02: Brandpreventie: wat je absoluut moet weten.

    Brandpreventie heeft tot doel om te vermijden dat er brand uitbreekt en om, indien dit toch zou gebeuren, de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Hoe? Door de verspreiding van de brand af te remmen en zo de evacuatie van de gebruikers en de interventie van de hulpdiensten toe te laten.