Hoe moet men een sanitair expansievat dimensioneren?

Vakgebied

Terug naar : faq

De berekening van het volume van een sanitair expansievat houdt onder meer rekening met de waterinhoud van het warmwatervoorraadvat (of boiler), de ontwerptemperatuur voor het sanitaire warme water, de waterdruk in de installatie ter hoogte van het vat en de insteldruk van het veiligheidsventiel.

De gedetailleerde berekening van het benodigde volume kan gebeuren met behulp van de rekentool die op onze website ter beschikking staat.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2019/06.08: Boilers: met of zonder sanitair expansievat?

    Wanneer men opteert voor een sanitairwarmwaterproductie met accumulatie, wordt er in de installatie vaak een expansievat geplaatst. Wat is het nut van dit vat en welke impact kan het hebben op de hygiënische waterkwaliteit?

  • Buildwise-video's 49: Sanitaire expansievaten.

    De sanitaire expansievaten kunnen waterverliezen vermeden worden maar er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de keuze, de dimensionering en de installatie van deze vaten. Deze video laat u op een eenvoudige manier zien welke de belangrijkste principes zijn die nageleefd moeten worden.