Hoe moet men het expansievat van een verwarmingsinstallatie dimensioneren?

Vakgebied

Terug naar : faq

De berekening van het volume van het expansievat houdt onder meer rekening met de waterinhoud van de installatie (buizen en toestellen), de maximale bedrijfstemperatuur van de installatie, de insteldruk van het veiligheidsventiel en de hoogte van het expansievat ten opzichte van het hoogste punt van de installatie en van het veiligheidsventiel.

De gedetailleerde berekening van het benodigde volume kan gebeuren met behulp van de rekentool die op onze website ter beschikking staat.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-rapport 14: Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (vervangt Rapport 1) (+ correcties van december 2014).

    Dit Rapport handelt over het ontwerp en de dimensionering van centraleverwarmingsinstallaties met warm water die aangesloten zijn op een warmtegenerator die werkt op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen.

    Bekijk § 9.