Hoe werken de TC’s?

Laboratoria & Technische Comités

Terug naar : faq

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwondernemer die bij zijn taken niet alleen bijgestaan wordt door collega’s uit dezelfde discipline, maar ook door andere experts.

Elk Comité komt verschillende keren per jaar samen om de werkplannen voor te bereiden en op te volgen. De vordering en de resultaten van het onderzoek worden besproken, evenals de wijze waarop deze informatie aan de sector doorgegeven moet worden. De TC’s hebben tot taak om de onderzoeksactiviteiten binnen hun competentiegebied te sturen en moeten ervoor zorgen dat de resultaten van deze werkzaamheden zo doeltreffend mogelijk verspreid worden.

De Technische Comités spelen dus een fundamentele rol bij de opstelling van de Technische Voorlichtingen, die over het algemeen beschouwd worden als referentiedocumenten waarin de regels van de kunst vastgelegd worden. In de schoot van deze Comités kunnen er werkgroepen opgericht worden om in het kader van de algemene opdracht een welbepaalde en tijdelijke taak uit te voeren.

Er is dus een continu komen en gaan van leden, voorzitters en animatoren, werkgroepen worden opgericht en weer ontbonden, studieonderwerpen volgen elkaar op, onderzoeken worden afgerond ...