Hoe worden de TC’s samengesteld?

Laboratoria & Technische Comités

Terug naar : faq

Vandaag de dag maken er enkele honderden aannemers en experts deel uit van de verschillende Technische Comités.

Elk Comité wordt voorgezeten door een bouwondernemer, die bijgestaan wordt door verschillende collega’s, andere experts uit de branche en een aantal ingenieurs van Buildwise.

Het bestaat uit een twintigtal leden, elk met specifieke wetenschappelijke en/of technische competenties. De aannemers-leden van de Comités zijn actieve beoefenaars van hun specialiteit en zijn werkzaam in kleine, middelgrote of grote bouwondernemingen. Ze kunnen in hun opdracht bijgestaan worden door andere professionelen uit de sector (architecten, studiebureaus, fabrikanten van bouwmaterialen en bouwproducten, openbare of particuliere opdrachtgevers, onderzoekinstellingen, vertegenwoordigers van de academische wereld of van hogescholen, controleorganismen …).

Voor elk Comité benoemt Buildwise één of meerdere ingenieurs-animatoren die de door het betrokken Comité en zijn verschillende werkgroepen geplande activiteiten in goede banen moeten leiden.