Hoeveel kost de aanvraag voor technisch advies?

Technisch advies, hulpmiddelen en tools

Terug naar : faq

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke kosten.

Technisch advies Indicatieve prijs
Contact opnemen met Buildwise (telefonisch/aanvraagformulier) Gratis
Plaatsbezoek (op verzoek van een betrokken aannemer) Gratis
Technisch verslag 125 € (excl. btw) (*1)
Tussenkomst van een gerechtelijk deskundige  720 € (excl. btw) (*2)  
Specifieke analyses en analyses van studies, gespecialiseerde metingen, proeven en/of specifieke controleberekeningen  Prijsopgave

(*1) Minimale basisprijs voor een technisch verslag. 

(*2) Tussenkomsten op verzoek van een gerechtelijk deskundige worden gefactureerd naar rato van de gewerkte uren, op basis van € 720 (excl. btw) per dagprestatie van een ingenieur. Deze prijs omvat het werfbezoek en het opstellen van een technisch verslag, indien van toepassing.