Hoeveel kost de Buildwise-bijdrage?

Bijdrage & abonnementen

Terug naar : faq

De bijdrage voor de aansluiting bij Buildwise vind je terug op de factuur die je jaarlijks van Buildwise ontvangt. Elke onderworpen onderneming, zowel in hoofd- als bijberoep, is jaarlijks minstens een basisbedrag verschuldigd.  

Werk je als zelfstandige zonder personeel in hoofd- of bijberoep? Dan betaal je een basisbedrag, ongeacht het aantal NACE-codes waarvoor je bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) bent ingeschreven.  

Voor ondernemingen met personeel wordt de jaarlijkse bijdrage als volgt bepaald: een basisbedrag verhoogd met een bedrag berekend op basis van de bruto loonmassa of 1,50 per duizend op de werkelijke uitgevoerde werken van vorig kalenderjaar. Het bedrag berekend op basis van de bruto loonmassa wordt als volgt bepaald: de bruto loonmassa (kwartaal 4 kalenderjaar-2 + kwartaal 1 kalenderjaar-1 + kwartaal 2 kalenderjaar-1 + kwartaal 3 kalenderjaar-1), verkregen van de RSZ, wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van de hoofdactiviteit van de onderneming.  

Ontdek hier alle voordelen van jouw lidmaatschap.