In welke gevallen moet men in een sanitaire installatie een drukreduceertoestel plaatsen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Volgens de norm NBN EN 806-2 (§ 16.1) moet er in de volgende twee gevallen een drukreduceertoestel geplaatst worden:

  • indien de druk aan de waterteller groter is dan 5 bar
  • indien de druk stroomopwaarts van een toestel met een veiligheidsventiel (bv. een boiler) groter is dan ¾ van de openingsdruk van dit onderdeel.