In welke gevallen moeten de dakpannen verankerd worden om te weerstaan aan de windkrachten?

Vakgebied

Terug naar : faq

Dit is afhankelijk van de te verwachten windkrachten, de dakhelling en het gewicht van de dakpannen. In de bijlage van de TVĀ 240 wordt dit nader toegelicht en zijn er tabellen opgenomen waaruit men kan afleiden hoeveel dakpannen er in welke dakzone verankerd moeten worden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 240: Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2).

    De TV 240 en de twee bijlagen, betonpannen en pannen uit gebakken aarde, vormen een handig overzicht voor de bouwprofessionelen die pannendaken plaatsen.

    Bekijk de bijlage.