Is beperkte plasvorming op een plat dak aanvaardbaar?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Ondanks het feit dat de ontwerper de noodzakelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de dakhelling het water correct afvoert, kunnen waterstagnaties op platte daken nooit volledig vermeden worden. Beperkte plasvorming is dan ook geen gegronde reden om de werken af te keuren.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2013/04.07: Waterstagnaties op platte daken.

    Een plat dak kan van nature gevoelig zijn voor waterstagnaties. Om dit fenomeen te beperken, is het raadzaam om op elk punt van het dakvlak voldoende helling te voorzien.

  • Buildwise-Dossiers 2015/02.26: Toleranties in de bouw: Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangt Katern 2010/01.06).

    Bij het ontwerp en de opbouw van platte daken moet men trachten om blijvende plasvorming tegen te gaan, aangezien dit fenomeen tal van nadelen met zich kan meebrengen.