Is BIM op elk project toepasbaar? Ook zinvol bij kleine projecten?

Thema

Terug naar : faq

In principe is BIM op elk type project toepasbaar. De hogere efficiëntiegraad die door middel van BIM behaald kan worden, is voor iedereen (onafhankelijk van het type project) een voordeel.

Het is wel zo dat men in het begin van elk project de cruciale vraag moet stellen: ‘met welk doel wordt in dit project BIM toegepast?’ Met andere woorden ‘wat zijn de objectieven van het werken met BIM?’. Dit kan bij het ene project (bijvoorbeeld een complex project) uitgebreider zijn dan bij het andere.

Het komt er op neer dat men bereid is te investeren in de voorbereiding (waar men het virtueel model opbouwt), om vervolgens van de voordelen te kunnen genieten.

De digitalisering in de bouwsector en de toenemende toepassingsmogelijkheden van software, verbreden het toepassingsgebied van BIM. Kleine projecten horen daar steeds meer bij.

TOEPASSINGSGEBIED = GROTE EN KLEINE PROJECTEN

TO DO: BEPAAL DE VOOROPGESTELDE DOELSTELLLINGEN VAN WERKEN MET BIM PER PROJECT