Is blaasvorming in de afdichting van een plat dak problematisch?

Vakgebied

Terug naar : faq

Het is niet uitzonderlijk dat er blaasvorming optreedt in de afdichting van een plat dak. Dit verschijnsel kan verschillende oorzaken hebben. Om de precieze oorzaak ervan te kunnen achterhalen, moet men in eerste instantie nagaan in welke laag van de dakopbouw de blazen ontstaan. 

Veelal vormt blaasvorming eerder een esthetisch dan een functioneel probleem. Zo brengt ze bij de huidige dakafdichtingen geen versnelde veroudering met zich mee. Wanneer er hierdoor een beperkte plasvorming ontstaat, dan heeft dit in de regel evenmin gevolgen voor de duurzaamheid van het dak. 

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie