Is de CE-markering van vensters en deuren wettelijk verplicht?

Vakgebied

Terug naar : faq

Niet per se. Daar waar de CE-markering steeds verplicht is voor de fabrikanten van deuren en vensters, is deze facultatief voor aannemers van schrijnwerk. Zo wordt een persoon die vensters fabriceert in zijn atelier en deze vervolgens verkoopt, beschouwd als een fabrikant en moet hij zijn producten van een CE-markering voorzien. Een persoon die vensters plaatst die hij zelf vervaardigd heeft, wordt daarentegen beschouwd als een aannemer, waardoor de CE-markering facultatief is.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2008/04.17: CE-markering van deuren en ramen.

    Dit artikel gaat dieper in op het verplichte of vrijwillige karakter van de CE-markering (overeenkomstig de norm NBN EN 14351-1) voor deuren en ramen en stelt de databank met ITT-proefresultaten voor die opgesteld wordt om de schrijnwerkers in dit kader bij te staan.