Is de naleving van een norm verplicht?

Publicaties & normen

Terug naar : faq

In principe niet, een norm is geen wet. Een norm (NBN, EN , ISO ...) is een afspraak over een product, dienst of proces en weerspiegelt goed vakmanschap in heel wat domeinen, waaronder de bouwsector. Een norm wordt vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden: producenten, leveranciers, klanten, dienstverleners ….

Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm verplicht kan worden. Zo kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving (EPB, bv.) en kan er ook in contracten (bijzonder bestek, bv.) verwezen worden naar de toepassing van normen.

We willen er nog op wijzen dat in geval van betwistingen en/of schade, normen altijd beschouwd worden als 'regels van de kunst'.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Innovation Paper 13: Waken over de kwaliteit van bouwproducten en -systemen.

    Handige gids voor het bouwen en renoveren van sociale woningen in Wallonië. Het gaat om een downloadbare tool die alle noodzakelijke elementen bevat voor het optrekken van aanpasbare woningen die beantwoorden aan eenieders noden en in het bijzonder aan de noden van personen met beperkte mobiliteit.

    Bekijk p. 5.