'Is deze deur een links of een rechts sluitende deur?' Hoe wordt de sluitrichting van een deur gedefinieerd?

Vakgebied

Terug naar schrijnwerken

Volgens de STS 53.1 en de Europese norm NBN EN 12519 bestaat er een verband tussen de sluitrichting en de draaizin. Zo sluit een links sluitende deur in tegenwijzerzin en een rechts sluitende deur in wijzerzin. Als we er de Duitse norm DIN 107 op naslaan, blijkt dat de sluitrichting in Duitsland op dezelfde manier bepaald wordt. Hoewel er in de praktijk nog andere definities gebruikt worden, geven we de voorkeur aan de definitie die in de voornoemde documenten vermeld wordt. Om eventuele misverstanden te vermijden, is het aangewezen om steeds het referentiedocument te vermelden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 234: Plaatsing van brandwerende deuren (vervangt TV 185).

    Deze Technische Voorlichting gaat dieper in op de prestatie-eisen, de gebruiksgeschiktheid en de brandweerstandseigenschappen van brandwerende deuren.

    Bekijk Afb. 7.