Is een brandwerende deur met een brandweerstand 'EW 30' geschikt voor de Belgische markt?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. De deur moet tot de klasse 'EI1 30' of 'EI1 60' behoren volgens de Europese normen NBN EN 13501-2 en NBN EN 1634-1. De klasse 'EI1' is strenger dan de klassen 'EI2' en 'EW', die voornamelijk in het buitenland gebruikt worden (met name in Duitsland en Nederland). Naast een adequate brandweerstand, moet de deur ook voldoen aan de minimale criteria van een 'goede, functionele deur' uit het Koninklijk Besluit van 13 juni 2007 (gepubliceerd op 18 juli 2007).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 234: Plaatsing van brandwerende deuren (vervangt TV 185).

    Deze Technische Voorlichting gaat dieper in op de prestatie-eisen, de gebruiksgeschiktheid en de brandweerstandseigenschappen van brandwerende deuren.

    Bekijk ยง 4.3.2.