Is een elastische vloerbekleding (vinyl, linoleum …) een goede contactgeluidsisolatie in woongebouwen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Bij renovaties kunnen soepele vloerbekledingen een gunstige invloed hebben op de contactgeluidsisolatie.

Deze isolatie is niettemin grotendeels afhankelijk van een goed ontwerp en een goede uitvoering van een zwevende dekvloer. Een dergelijke dekvloer maakt het mogelijk om de akoestische normeisen in nieuwe gebouwen (NBN S 01-400-1) te respecteren voor elk vloertype, ongeacht het feit of ze al dan niet bekleed zijn.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 241: Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van 24 augustus 2018).

    In dit document over de plaatsing van elastische vloerbekledingen komen de verschillende vloerbekledingstypes en de voorbereiding van de ondergrond.

    Bekijk ยง 4.1.5.