Is het mogelijk om een nagevulde spouwmuur te schilderen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Indien het gevelmetselwerk niet al te sterk aan klimaatinvloeden blootgesteld is en in goede staat verkeert (zie bijlage 2 van de TV 246), kan men gebruikmaken van sterk dampdoorlatende verven (gekenmerkt door een dampdiffusieweerstand Sd ≤ 0,05 m).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 249: Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (herziening van de TV 159).

    De TV nr. 249 van Buildwise is op maat van de schilder. Dit document biedt hen immers een leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken.

    Bekijk § 4.1.2.
  • TV 246: Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw.

    Na-isolatie door opvulling van de spouwmuur is een veelgebruikte techniek. Dit document geeft de nodige aanbevelingen voor een correcte uitvoering.

    Bekijk § 2.2.2.4.