Is het noodzakelijk om woningen het hele jaar door te ventileren, gelet op het feit dat dit gepaard gaat met energieverliezen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Een correcte ventilatie is immers noodzakelijk om in woningen een gezond binnenklimaat te handhaven. 

De vochtige lucht die in elke woning geproduceerd wordt (bv. tijdens het koken of douchen) moet zo snel mogelijk afgevoerd worden teneinde de relatieve luchtvochtigheid binnen de grenzen van 30 en 60 % te houden. 

Een te hoge relatieve luchtvochtigheid heeft namelijk een negatieve impact op de gezondheid, aangezien een te vochtig binnenklimaat onder meer de ontwikkeling van schimmels bevordert. 

Ventileren is eveneens noodzakelijk om de schadelijke stoffen die in de woning geproduceerd worden (bv. CO2) af te voeren. In de keuken gebeurt dit normaal gezien decentraal via de dampkap. 

Ten slotte kan men er met behulp van een ventilatiesysteem voor zorgen dat er een stabiel binnenklimaat gecreĆ«erd wordt. Zodoende kan men vermijden dat schommelingen van de relatieve luchtvochtigheid aanleiding zouden geven tot de vervorming van hygroscopische materialen, zoals hout. 

Meer informatie