Is het normaal dat onlangs geplaatste linoleum plaatselijk een bruinachtige verkleuring vertoont?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Linoleum bevat oliën en de bruinachtige verkleuring die aanvankelijk zichtbaar is, resulteert uit de oxidatie van deze oliën. De verkleuring zal bij blootstelling aan daglicht vrij snel verdwijnen (bij kunstlicht is de tijdspanne iets langer), zodat noch de duurzaamheid noch de esthetiek van de bekleding in het gedrang komen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 241: Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van 24 augustus 2018).

    In dit document over de plaatsing van elastische vloerbekledingen komen de verschillende vloerbekledingstypes en de voorbereiding van de ondergrond.

    Bekijk § 4.2.1.8 en Bijlage 4.