Is het onderhoud van een plat dak noodzakelijk?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Elk dak moet het voorwerp uitmaken van een regelmatig onderhoud dat uitgevoerd wordt op initiatief van de eigenaar. In principe gebeurt dit tweemaal per jaar : na de winter en na het vallen van de bladeren. Dit behelst onder meer een verwijdering van dode bladeren, vreemde voorwerpen en plantengroei, alsook een algemene inspectie en eventuele herstelling van de dakafdichting en haar aansluitingen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Monografieën 16: Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen.

    Deze gids heeft de opstelling van een specifiek onderhoudsprogramma voor woongebouwen voor ogen: zuivering en ingegraven leidingen, structuren, daken, sluitingen, buitenafwerkingen en binnenafwerkingen, technieken voor fluïda en elektriciteit, schilderwerk en toegangen.

    Bekijk § 3.3.