Is het realistisch om een vloer uit natuursteentegels van het 'standaardtype' te plaatsen met voegen van het 'marmertype' met een nominale breedte van 1 mm?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Een plaatsing met voegen van het 'marmertype' is alleen mogelijk met tegels van het 'marmertype'. Het spreekt namelijk voor zich dat het niet mogelijk zal zijn om over te gaan tot een succesvolle uitvoering van voegen met een nominale breedte van 1 mm wanneer de dimensionale tolerantie op de tegels zelf reeds 1 mm bedraagt. De nominale breedte van de voegen mag niet kleiner zijn dan tweemaal de voor tegels toegelaten dimensionale tolerantie. Volgens de TV 213 moet er een onderscheid gemaakt worden tussen betegelingen van het 'marmertype', waarvoor er voor de tegels zeer strenge dimensionale toleranties gelden (± 0,25 mm), en betegelingen van het 'standaardtype', waarvoor de dimensionale toleranties voor de tegels ruimer zijn (± 1 of 2 mm, al naargelang de tegeldikte kleiner of groter is dan 30 mm).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

TV 213: Binnenvloeren van natuursteen (vervangt TV 137 voor binnenvloeren in natuursteen).

Deze TV bespreekt de soorten steen die gebruikt worden voor vloerbedekkingen, de keuze van de steen volgens zijn bestemming, de procedure voor de controle van de tegels vóór hun plaatsing en de plaatsingstechnieken, de prestaties, de bescherming en het onderhoud van de steen.

Bekijk § 6.2.2.