Moet er op de gelijkvloerse verdieping van een gebouw een vochtkerend membraan aangebracht worden onderaan de binnenmuren?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. 
De goede praktijk vraagt om op deze plaats in een vochtscherm te voorzien. Zelfs wanneer de binnenmuur op een betonnen draagvloer uitgevoerd wordt, kan een dergelijk vochtscherm immers voorkomen dat het accidenteel ingedrongen water (bv. ten gevolge van zijdelingse infiltraties of lekken) in de muren zou opstijgen. 
 
Op de gelijkvloerse verdieping is het risico op een indringing van water via de muurvoet van de buitengevels groter. Het vochtscherm moet voorkomen dat er op deze plaats vochtplekken, uitbloeiingen of zelfs beschadigingen aan de vochtgevoelige binnenafwerkingen zouden optreden. 

Men moet ook steeds beducht zijn voor het overmatige gebruik van reinigingswater dat in de muren zou kunnen trekken en dit, zelfs op de hogere verdiepingen. 
 
Indien er een vochtgevoelige afwerking aangebracht wordt, dan dient men erop te letten deze laatste het niveau van het vochtkerende membraan niet overbrugt. In voorkomend geval zou het vocht immers via de afwerking tot in de zone boven het membraan kunnen opstijgen. 

Meer informatie