Kan de opdrachtgever het model gebruiken voor een ander project?

Thema

Terug naar : faq

In principe niet. Het Belgische BIM-referentieprotocol geeft immers beperkte rechten aan de opdrachtgever. Deze verwerft samen met de projectpartners het volledige gebruiksrecht om de creaties verder te exploiteren en eventueel bij te werken in de toekomst. Hij kan het slechts gebruiken in de context van het beheer van het project in kwestie.

Indien de opdrachtgever het eigendomsrecht wenst te verwerven om het model voor andere projecten te kunnen aanwenden, dan dient hij dit contractueel te bedingen en zal een vergoeding verschuldigd zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN = BEHOUD VAN RECHTEN OP EIGEN CREATIE 

TO DO: VERTROUWELIJKHEID NALEVEN VAN UITGEWISSLENDE CREATIES