Kan een dubbele beglazing dienstdoen als borstwering?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja, maar naargelang van de situatie (valhoogte, gebouwtype, activiteitenzones die door de beglazing afgebakend worden) zullen de samenstelling en de prestaties ervan wel aangepast moeten worden. De binnenzijde van de dubbele beglazing moet in elk geval uit gelaagd glas bestaan.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 49.01: De keuze van glasproducten en de veiligheid van personen. Inleiding en algemene voorschriften.

    Deze Infofiche beschrijft de algemene voorschriften uit de norm NBN S 23-002 'Glaswerk' en zijn amendement voor een correcte keuze van glasproducten om de veiligheid van personen in geval van schokken te verzekeren.

  • Buildwise-Dossiers 2016/04.08: Herziening van de norm over borstweringen (vervangt Katern 2011/04.09).

    Dit artikel bespreekt enkele belangrijke wijzigingen die in de norm NBN B 03-004 aangebracht werden en spitst zich toe op de toepassing ervan in buitenschrijnwerk.