Welke oplossingen voor gesloten houten gevelbekledingen voldoen aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 met betrekking tot lage gebouwen?

Vakgebied

Terug naar : faq

De oplossingen moeten gevalideerd worden door een brandreactieproef in de uiteindelijke toepassingsvoorwaarden. Zo moet de gevelbekleding van een laag gebouw met autonome gebruikers een brandreactieklasse D-s3, d1 vertonen. 

Er bestaan momenteel verschillende oplossingen voor gevelbekledingen met tand en groef of met overlapping (zie Buildwise-artikel 2020/02.05 voor meer informatie). 

Er zijn ook oplossingen die goedgekeurd zijn door de fabrikanten van brandvertragende producten. 

In elk geval moeten alle in ons artikel of door de fabrikanten voorgestelde oplossingen opgevolgd worden opdat de gevelbekleding conform zou zijn. 

Gerelateerde onderwerpen