Hoe kan men de hechtsterkte van een platte dakopbouw beoordelen op de bouwplaats?

Vakgebied

Terug naar : faq

De windweerstand van een platte dakopbouw wordt beoordeeld aan de hand van een windkistproef in het laboratorium. 

Vermits deze proefmethode niet uitvoerbaar is op de bouwplaats, heeft Buildwise een statische trekproef ontwikkeld om alsnog een indicatie van de hechtsterkte van de dakopbouw te kunnen krijgen. 

Om de aldus verkregen statische trekkrachten te kunnen vergelijken met de dynamische windkracht, stellen we een correlatiecoëfficiënt van 2,2 – d.i. een compromiswaarde, afgeleid uit een vergelijking tussen talrijke windkistproeven en statische trekproeven – voor, waardoor het resultaat van de statische trekproeven gedeeld moet worden. 

Teneinde de proefresultaten correct te kunnen interpreteren en een indicatie te krijgen van de werkelijke in-situsterkte van het dak is er een bijkomend gedetailleerd onderzoek van het breukvlak noodzakelijk. 

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie